CO NAJDETE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:

týdenní plány
rozvrh hodin
vybrané materiály z českého jazyka
fotogalerii třídy
třídní akce

Kontakt: veronika.kalkusova@zsplesivec.cz - na tuto adresu můžete elektronickou formou posílat své slohové práce či písemné referáty.